Siguenos
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
Un programa de
תנאים קוסמיים מתאימים למחלקת האצולה

19 בדצמבר 2013, ט"ז טבת ה'תשע"ד

19 de December de 2013, Jerusalem

כל דבר על פני כדור הארץ, במערכת השמש שלנו, בגלקסיה שלנו, למעשה כל דבר בכל היקום אותו אנו יכולים למשש, לראות, להרגיש או להריח, אפשר לפרק לסך הכל 98 חומרים המצויים בטבע, שנקראים "יסודות". כמה מהיסודות הללו שאתם עשויים להכיר הינם חמצן, ברזל, זהב וכסף.

כאשר יסוד אחד או יותר נדבקים יחד, הם יוצרים "מולקולות". אלו מרכיבות את כל שאר אלפי החומרים מהם בנוי היקום. מים ופחמן דו חמצני הם שניהם מולקולות. אולם כמה מן היסודות הם "סנובים" ולא אוהבים להידבק ליסודות אחרים בכדי ליצור מולקולות. "גזים אצילים" הם קבוצת יסודות שלא אוהבים במיוחד להתרכב עם חומרים אחרים, ולכן הם לרוב נמצאים בפני עצמם.

אחרי שהסברנו את זה, תחת הנסיבות הנכונות, גזים אצילים יכולים להרכיב מולקולות. תנאים אלו נוצרו במעבדות פעמים רבות, והרבה מולקולות של גזים אצילים נוצרו על ידי מדענים. אולם המולקולות הנדירות הללו, שמעולם לא נמצאו מחוץ לכתלי המעבדה, הובילו מדענים להאמין שה"נסיבות הנכונות" הללו פשוט לא קיימות בחלל - עד עכשיו!

ערפילית הסרטן, אותה ניתן לראות בתמונה, נוצרה לפני כ-1000 שנים כאשר כוכב מאסיבי התפוצץ. מחקר חדש של הערפילית המוכרת-היטב הזו, חשף דבר מפתיע ביותר – מולקולה נדירה שנקראת "אַרְגוֹן הידרידי". זוהי מולקולה הנוצרת כאשר הגז האציל "ארגון" מצטרף ליסוד הנפוץ ביותר ביקום, "מימן". נראה שערפילית הסרטן מספקת בדיוק את ה"נסיבות הנכונות" שכמעט נואשנו מלמצוא!

עובדה מגניבה

קיימים למעשה 118 יסודות ידועים סך הכל, אולם רק 98 מהם מצויים בטבע. כל שאר היסודות נוצרו בקפדנות בידי אדם. כל היסודות הידועים נרשמו וחולקו למחלקות באופן מסודר בטבלה המחזורית.

תורגם על ידי יונתן ואבישג עמית-שפירא

Share:

More news
14 September 2020
10 September 2020
3 September 2020

Fotografías

Condiciones cósmicas adecuadas para la clase noble
Condiciones cósmicas adecuadas para la clase noble

Printer-friendly

PDF File
1,0 MB