Siguenos
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
Un programa de
Космически условия достойни за благородници
19 de December de 2013

Всичко на Земята, в Слънчевата система, в нашата Галактика, всъщност всичко в цялата Вселена, което може да се докосно или види, или почувства, или помирише, може да бъде сведено до само 98 естествено-съществуващи елементи. Някои от тях, които сигурно познавате са кислород, желязо, злато и сребро.
Когато един или повече от тези елементи са свързани заедно, те образуват “молекули”. Молекулите образуват цялата разнообразност от хиляди различни вещества във Вселената. Водата и въглеродният диоксид са молекули. Но има и елементи, които не обичат да се свързват с други и не образуват молекули. “Благородните газове” са специална група елементи, които почти никога не се свързват с други елементи и съществуват най-вече самостоятелно.
Въпреки това, при определени специфични условия, благороднте газове могат да образуват молекули. Тези условия са били многократно пресъздавани в лаборатории и много от тези редки молекули са създадени от учени. Но те никога не са били наблюдавани в открития космос, което накарало учените да мислят, че тези условия просто не съществуавт във Вселената… До сега!
Ракообразната мъглявина, която може да се види на картинката, се е образувала преди 1000 години при експлозията на масивна звезда. Ново проучване на този добре познат обект е довел до изненадващо откритие - рядка молекула наречена аргонен хидрид. Тази молекула се образува, когато благородният газ аргон се съедини с най-разпространения елемент във Вселената - водорода. Изглежда, че в Ракообразната мъглявина съществуват точно тези специални условия, които почти не вярвахме, че могат да бъдат открити извън лабораториите.

Cool Fact

На науката са известни общо 118 различни елементи, но само 98 от тях могат да се съществуват естествено във Вселената. Останалите са изключително създадени от човека. Всички тези елементи са подредени и категоризирани в периодичната таблица на Менделеев по един невероятен начин.

Европейска Космическа Агенция (ЕКА)

Share:

More news
14 September 2020
10 September 2020
3 September 2020

Fotografías

Condiciones cósmicas adecuadas para la clase noble
Condiciones cósmicas adecuadas para la clase noble

Printer-friendly

PDF File
1,0 MB