Siguenos
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
Un programa de
شرایط کیهانی مناسب برای عناصر نجیب
19 de December de 2013

همه چیز بر روی زمین، در منظومه شمسی، در کهکشانمان، و در حقیقت همه چیز در کل کیهانی که می توانیم لمس کنیم، ببینیم، ببوییم و حس کنیم به تنها ۹۸ ماده طبیعی که «عنصر» نامیده می شوند تجزیه می شود. برخی از عناصری که احتمالا آنها را می شناسید اکسیژن، آهن، طلا و نقره هستند.

 

از به هم چسبیدن یک یا چند نوع عنصر، «مولکول» ساخته می شود. مولکولها باقی هزاران ماده موجود در کیهان را تشکیل می دهند. مثلا آب و دی اکسید کربن دو نوع مولکول هستند. اما برخی از عناصر دوست ندارند با بقیه بازی کنند و به سایر عناصر نمی چسبند تا مولکولهای جدید بسازند. «گازهای نجیب» گروهی از عناصر هستند که دوست ندارند به بقیه عناصر بچسبند و به همین خاطر معمولا به تنهایی پیدا می شوند.


با این وجود در شرایط ویژه ای گازهای نجیب می توانند مولکول بسازند. دانشمندان بارها این شرایط ویژه را در آزمایشگاهها به وجود آورده اند و مولکولهای زیادی از گازهای نجیب ساخته اند. اما این مولکولهای نادر هرگز در فضا دیده نشده اند. به همین علت دانشمندان همیشه بر این باور بودند که «شرایط ویژه» برای شکل گیری این مولکولها در فضا وجود ندارد… تا همین اواخر!


  سحابی خرچنگ، که در این تصویر دیده می شود، هزار سال پیش از انفجار یک ستاره پرجرم به وجود آمده است. مطالعات جدید بر روی این جرم آسمانیِ آشنا کشفِ جدید و بسیار هیجان انگیزی را به دنبال داشته است: مولکولی کمیاب به نام آرگون هیدرید. این مولکول زمانی ساخته می شود که گاز نجیب «آرگون» به «هیدروژن»، فراوان ترین عنصر در کیهان، می چسبد. به نظر می رسد که سحابی خرچنگ دقیقا آن «شرایط ویژه» را که دیگر امیدی نداشتیم پیدایشان کنیم، دارد.

Cool Fact

نکته جالب

در واقع ۱۱۸ عنصر شناخته شده وجود دارد اما فقط ۹۸تای آنها در طبیعت به وجود می آیند. سایر این عناصر را بشر ساخته است. همه عناصر شناخته شده با نظم و ترتیب در جدول تناوبی دسته بندی و ثبت شده اند.

 

این بخش از یک ملاقه فضا بر اساس خبر منتشر شده از سازمان فضایی اروپا تهیه شده است.


Share:

More news
14 September 2020
10 September 2020
3 September 2020

Fotografías

Condiciones cósmicas adecuadas para la clase noble
Condiciones cósmicas adecuadas para la clase noble

Printer-friendly

PDF File
1,0 MB