Siguenos
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
Un programa de
احساس سنگینی

Farsi

23 de October de 2019, Tehran

همین الان به اطراف اتاقی که در آن هستید نگاه کنید. احتمالاً حاوی تعداد زیادی اشیاء در رنگ‌ها و مواد مختلف است. با این وجود، همه این چیزها از همان مواد .مشابه ساخته شده است: عناصر شیمیایی. اما برخی از این عناصر بیشتر از سایر چیزها تشکیل شده‌اند، و نیاز به حوادث بزرگ شدید دارند تا در فضا ایجاد شوند

نام برخی عناصر شیمیایی از جمله آهن، اکسیژن و مس را از قبل می‌دانید. بیشتر عناصر شیمیایی می‌توانند فقط در داخل ستارگان ساخته شوند. زمانی‌که ستارگان منفجر می‌شوند، سپس آنها در فضا منتشر می‌شوند تا ستارگان جدید از آنها استفاده كنند و عناصر شیمیایی بیشتری ایجاد كنند. برای هر نسل جدید از ستاره، عناصر شیمیایی بیشتر و بیشتری هنگام تشکیل ستارگان در دسترس هستند.

 

برای اولین بار، ستاره‌شناسان عنصر بسیار سنگینی را کشف کردند که هنگام برخورد دو ستاره نوترونی ایجاد شده است. ستارگان نوترونی هسته‌های فوق چگالی هستند که پس از رسیدنِ یک ستاره عظیم به انتهای عمر باقی مانده خود، منفجر می‌شوند.

 

گفتن اینکه یک عنصر سنگین است به این معنی که پروتون‌های زیادی دارد، یکی از ساختمان‌های یک اتم. این عنصر سنگین ویژه که اخیراً در فضا مشاهده شده است به نام اِسترانسیوم شناخته می‌شود و حتی در اینجا نیز روی کره زمین برای ساختن آتش‌بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

این کشف به ما می‌گوید که عناصر سنگین‌تر در جهان می‌توانند از این حوادث شدید شکل بگیرند و یک قطعه جدید از معما را برای یادگیری این که آن همه عناصر از کجا آمده‌اند، به ما می‌دهد.

Cool Fact

نکته جالب:

به طور کلی، تنها 118 عنصر شیمیایی وجود دارد. این بدان معناست که همه چیز در اتاق شما - و هر آنچه را که می‌توانیم روی زمین ببینیم - از مقادیر مختلف برخی از این عناصر شیمیایی تشکیل شده است. فقط 118 عنصر شیمیایی برای ساختن همه چیز! همین مسئله در مورد اجرام موجود در فضا نیز صادق است. ممکن است عناصر شیمیایی اضافی در آنجا وجود داشته باشد، اما ستاره‌شناسان فقط تاکنون از 118 عنصر شیمیایی اطلاع دارند.

Share:

More news
14 September 2020
10 September 2020
3 September 2020

Fotografías

Elementos
Elementos

Printer-friendly

PDF File
1014,2 KB